बन्द-लूप स्टेपर मोटर

बन्द-लूप स्टेपर मोटर एन्कोडरसँग एकीकृत स्टेपर मोटर हो, यसले स्थिति/गति प्रतिक्रिया प्रयोग गरेर बन्द-लूप नियन्त्रण महसुस गर्न सक्छ;यो सर्वो मोटर प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।एन्कोडरलाई लीड स्क्रू स्टेपर मोटर, बल स्क्रू स्टेपर मोटर, रोटरी स्टेपर मोटर र होलो शाफ्ट स्टेपर मोटरसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ।ThinkerMotion ले बन्द-लूप स्टेपर मोटर (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) को पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछ।अनुकूलनहरू प्रति अनुरोध प्रशोधन गर्न सकिन्छ, जस्तै चुम्बकीय ब्रेक, गियरबक्स, आदि।